ÚMFT / ÚSZT a Dunántúli Református Egyházkerületben

"Hasznos anyagok nyertes pályázóknak" menüpontról

2011-05-17 09:46:31 / Szabó Lívia

A menüpontban letölthető anyagokról egy pár mondatban.

Mivel a TÁMOP-3.2.9/B-08/2 és a TIOP-1.1.1-07/1 pályázatok idén júniusban lezárulnak, felkerült a honlapra a "Helyszíni ellenőrzés és szabálytalanság-kezelés" útmutató, melyet minden (főleg végelszámoló) pályázónak javaslok olvasásra! Összefoglalja azokat a dokumentumokat költségfajták szerint csoportosítva, melyek a helyszíni szemle alkalmával ellenőrzésre kerül(het)nek.

Továbbá felkerült a honlapra a "Dokumentummátrix", mely költségkategóriák (pl. eszközbeszerzés, személyi jellegű költségek stb.) szerint táblázatba foglalja az egyes költségekhez kapcsolódó alátámasztó dokumentumokat. Kérem tanulmányozzák!

A futó pályázatok pályázati útmutatóját is megtalálják ebben a menüpontban, kérem végelszámolás előtt ezt is tanulmányozni, mert az adott projektre vonatkozó speciális elvárásokat, kötelezően teljesítendő feladatokat ebben találják meg!

A fenntarthatósági és esélyegyenlőségi útmutató azokat a vállalásokat mutatja be részletesen, melyek annak idején, a pályázat benyújtásakor az EMIR adatlapon is megjelentek.

Az ÚMFT keretében megvalósítandó minden projektnek hozzá kell járulnia az esélyegyenlőség biztosításához, így az EMIR adatlapon felsoroltak közül választani lehetett, hogy mely esélyegyenlőségi intézkedéseket fogja a pályázó megvalósítani.

Az ÚMFT stratégiai célként jelölte meg a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás biztosítását, így a pályázat befogadásának feltételeként határozta meg.

A pályázatoknak ezekről se feledkezzünk meg!

A nyilvánossággal kapcsolatos formai, tartalmi elvárásokat megtalálják az "ÚMFT arculati kézikönyv" és a "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" útmutatóban.